การกำจัดแมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว มีพืชอาหารมากมายหลายชนิด เช่น กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง พืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลมะเขือ มะเขือเทศ พริก กุหลาบ ฝ้าย ยาสูบ มันสำปะหลัง  และพืชผักสวนครัวแทบทุกชนิด เช่น กะเพรา โหระพา ยี่หร่า แมงลัก ผักชีฝรั่ง ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงบริเวณใบ

     แมลงหวี่ขาว นอกจากจะสร้างความเสียหายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชแล้ว ยังเป็นพาหะของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคในพืชหลายชนิด เช่น ไวรัสสาเหตุโรคใบยอดย่นของถั่วเหลือง ไวรัสสาเหตุโรคใบหดยาสูบ ไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในมะเขือเทศไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค จะทำให้ใบมีอาการหงิกม้วนงอ ใบยอดมีขนาดเล็ก โดยแมลงหวี่ขาวจะได้รับเชื้อไวรัสจากการดูดกินต้นมะเขือเทศที่เป็นโรคนาน 5-10 นาที เชื้อจะมีระยะพักตัวในแมลงหวี่ขาวประมาณ 10 ชั่วโมง จากนั้นแมลงหวี่ขาวจึงจะถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปสู่ต้นมะเขือเทศต้นอื่น โดยใช้เวลาดูดกิน 5-10 นาที เช่นเดียวกับการได้รับเชื้อ แมลงหวี่ขาวสามารถบินได้ไกลโดยเฉพาะไปตามลม นอกจากนี้ยังสามารถติดไปกับชิ้นส่วนของพืช ไวรัสโรคใบหงิกเหลือง ไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อโดยวิธีกล หรือติดไปกับเมล็ดได้ แต่มีพืชอาศัยพืชมากมายโดยเฉพาะในพืชตระกูลมะเขือ พืชตระกูลถั่ว วัชพืชหลายชนิด ซึ่งพืชหลายชนิดอาจไม่แสดงอาการของเชื้อไวรัส นอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรป

แนวทางการป้องกันกำจัด

            1.หมั่นสำรวจแปลงทุกสัปดาห์  ถ้าพบแมลงศัตรูไม่มาก ให้ตัดส่วนของพืชเผาทำลาย หรือใส่ถุงพลาสติก มัดปากให้แน่นแล้วตากแดดทิ้งไว้เพื่อให้แมลงตาย

            3.ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 80-100 กับดักต่อไร่ โดยติดเหนือระดับทรงต้นสักคืบ เพื่อดักจับตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาว

            4.ถ้าพบแมลงหวี่ขาวระยะตัวอ่อนมากกว่า 2 ตัวต่อใบ ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ดังนี้

            กะเพรา สารกำจัดแมลงที่แนะนำให้ใช้คือ

                        -บูโพรเฟซิน 40% SC (นาปาม เอสซี) อัตรา 20-40 ซีซี

                        -ไวท์ออยล์ 67% EC อัตรา 150 ซีซี

                        -ปิโตเลียมออยล์ 83.9% EC (เอสเค99)  อัตรา 150 ซีซี

                        -ไดโนทีฟูแรน 10% SL (สตาร์เกิล เอสแอล) อัตรา 20-40 ซีซี

                        -อิมิดาโคลพริด 70% WG (ซานโตส) อัตรา 6-12 กรัม

                        -ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 6-12 กรัม

            ผักชีฝรั่งสารกำจัดแมลงที่แนะนำให้ใช้คือ

                        -บูโพรเฟซิน 40% SC (นาปาม เอสซี) อัตรา 40 ซีซี

                        -ไวท์ออยล์ 67% EC อัตรา 150 ซีซี

                        -ปิโตเลียมออยล์ 83.9% EC (เอสเอค99) อัตรา 150 ซีซี

                        -ไดโนทีฟูแรน 10% SL (สตาร์เกิล เอสแอล) อัตรา 20 ซีซี

                        -อิมิดาโคลพริด 70% WG (ซานโตส)  อัตรา 5 กรัม

                        -ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 5 กรัม

*สารกลุ่มนีโอนิโคดินอยด์ อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับแหล่งปลูก เนื่องจากบางแห่งแมลงหวี่ขาวยาสูบแสดงความต้านทานต่อสารกลุ่มนี้แล้ว

ข้อมูลอ้างอิง :

สุเทพ  สหายา นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร ใน วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 38 บับที่ 9 เดือนกันยายน 2557