1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม (5 กก./ถุง | 4 ถุง/ลัง)

    แปซิฟิค 271
    แปซิฟิค 321
    แปซิฟิค 371


2. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว (5 กก./ถุง | 4 ถุง/ลัง)

    แปซิฟิค 999ซุปเปอร์
    แปซิฟิค 339
    แปซิฟิค 777         
    แปซิฟิค 559, 129 
    แปซิฟิค 139         
    แปซิฟิค 779         
    แปซิฟิค 789         
 

3. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม (1 กก./ถุง | 10 ถุง/ลัง)

    ไฮ - บริกซ์ 3
    ไฮ - บริกซ์ 58

    ไฮ - บริกซ์ 53
    ไฮ - บริกซ์ 53 (8,500 เมล็ด) 

    ไฮ - บริกซ์ 59
    ไฮ - บริกซ์ 59 (8,500 เมล็ด)


4. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม (1 กก./ถุง | 10 ถุง/ลัง)

    แฟนซี สีม่วง 111

    สามสี แปซิฟิค เบอร์ 1 

    สองสี แปซิฟิค เบอร์ 1


5. ข้าวฟ่างแดงลูกผสม (5 กก./ถุง | 4 ถุง/ลัง)

    แปซิฟิค 99 


6. ทานตะวันลูกผสม (1 กก./ถุง | 10 ถุง/ลัง)

    อะควอร่า 6