อาการเถาแตก

อาการเถาแตก จะพบรอยแยกแตกเป็นเส้นยาว ส่งผลให้ใบมีลักษณะเหลือง และเริ่มเหี่ยวเฉาจากยอด อาการเถาแตกอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการขาดธาตุโบรอน หรือเกิดจากเชื้อราที่เราเรียกว่าโรคต้นแตกยางไหล ดังนั้นควรป้องกันอาการเถาแตก ด้วยการพ่น...โฟแมกซ์ คัลเซียมโบรอน400 และกรณีเกิดอาการเถาแตกแล้วควรพ่นป้องกันเชื้อราตามรอยแยกด้วย...เบ็นตัส เอสซี 

โฟแมกซ์ คัลเซียมโบรอน400 อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เบ็นตัส เอสซี อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร