เกี่ยวกับเรา

ไทยถาวรการเกษตร ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 ประกอบกิจการค้าปลีก-ส่ง ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมี 2 สาขา ได้แก่ สาขาพระพุทธบาท และสาขาเฉลิมพระเกียรติ จดทะเบียนการค้าในนาม บริษัท ที.เค.อโกรเคมีคอล จำกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ https://tkagrogroup.com

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การันตีโดยรางวัลต่างๆที่เราได้รับ ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (Q Shop) และร้านค้าที่มีการบริหารจัดการการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพในปี 2561

นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรอย่างถูกวิธีรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร มีการลงพื้นที่จริง ทำแปลงสาธิตและบริการจัดส่งสินค้าถึงที่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับผลิตผลทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์ด้านการจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมีกว่า 30 ปี พร้อมกับความมุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องอย่างรอบด้านทั้งในด้านองค์ความรู้ทางการเกษตร การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า การสรรหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เกษตรกรและคู่ค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการอย่างดีเยี่ยม ดังสโลแกนของเรา "ไทยถาวรเพื่อนคู่คิด มิตรแท้เกษตรกรไทย"

 

สาขาพระพุทธบาท

162/14 ม.12 ถ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โทร : 098 965 4541
อีเมล : [email protected]
เวลาเปิดปิด 7:00 - 17:00 น.

สาขาเฉลิมพระเกียรติ

1/14 ม.1 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
โทร : 098 965 4541
อีเมล : [email protected]
เวลาเปิดปิด 7:00 - 17:00 น.